Organizatorzy

Informacja Kulturalno - Sportowa Studentów
LogotypIKSS 1-01.png

Jednym z organizatorów Wrocławskiego Biegu Akademickiego jest Informacja Kulturalno- Sportowa Studentów działająca przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Misją organizacji jest szerzenie sportu i kultury wśród studentów naszej Uczelni. Nie zamykamy się jednak wyłącznie na społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego, wychodząc naprzeciw wszystkim studentom oraz mieszkańcom Wrocławia. Spełniamy ją poprzez organizowanie wydarzeń o różnorodnej tematyce, które pozwalają uczestnikom odkrywać nowe pasje oraz ułatwiają im dostęp do instytucji kulturalnych i sportowych.

Nasze projekty poza dostarczaniem rozrywki, w większości, mają również na celu pomoc potrzebującym. IKSS to jednak przede wszystkim ludzie. W naszej organizacji działa około 80 osób, które poza zwykłym studiowaniem chcą przede wszystkim dzielić się swoją pasją, którą jest szeroko pojęta kultura i sport, organizując około 15 projektów rocznie. Jako organizacja działamy już 14 lat.

Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej jest organizacją składającą się z aktywnych i ambitnych studentów, którzy poza nauką stawiają sobie za cel także nieustanne dbanie o rozwój społeczności uczelnianej.

 

Przygotowywanie wydarzeń, często łączące się z zaangażowaniem w ciekawe oferty współpracy, doradzanie w sprawach dydaktyki czy pośredniczenie w kontakcie między studentami a Władzami Uczelni — to tylko niektóre z licznych działań Samorządu, prowadzących do integracji środowiska Politechniki i do udanego spędzania studenckich lat.

 

Staramy się zawsze podnosić poprzeczkę i realizować coraz to nowsze pomysły, tak by zawsze dbać o dobro społeczności i dawać możliwości do jak najlepszego wykorzystania czasu studiów.

wersja_pionowa_jasne_tło_edited.jpg
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej