top of page

O EFQM

EFQM (www.efqm.org) – organizacja non profit z siedzibą w Brukseli jest liderem w doskonaleniu organizacji z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM  – kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30000 organizacji w Europie i Świecie. EFQM tworzy społeczność światowej klasy organizacji które podzielają pasję do doskonalenia EFQM rozpowszechnia dobre praktyki zarządzania, przyznaje prestiżowe europejskie wyróżnienia oraz Nagrodę Doskonałości EFQM.

O Fundacji

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page